Προετοιμασία Υποψηφίων ΣΕΦΑΑ & Στρατιωτικών Σχολών

Το Roussos Training Group αναλαμβάνει την προετοιμασία υποψηφίων για τις πρακτικές δοκιμασίες εισαγωγής στα τμήματα :

  • Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
  • Στρατιωτικών σχολών
  • Αστυνομίας
  • Πυροσβεστικής
  • Λιμενικού
Τα ολιγομελή τμήματα, η συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση αποτελούν εχέγγυα για την επιτυχία των υποψηφίων.
Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται με βάση τον διαθέσιμο χρόνο των μαθητών. Το πρόγραμμα που καταρτίζεται εξαρτάται από το αθλητικό υπόβαθρο του κάθε υποψήφιου, και περιλαμβάνει εκτός από τις αθλητικές δοκιμασίες, πρόγραμμα ενδυνάμωσης και διατροφικές συμβουλές.

Σημείωση : Όσο νωρίτερα ξεκινήσει η προετοιμασία των υποψηφίων μέσα στη χρόνια τόσο περισσότερο διαθέσιμο χρόνο έχουμε για τη βελτίωση των επιδόσεών του.