Στοιχεία Επικοινωνίας

Θεόδωρος Β. Ρούσσος (Phd)

Γυμναστής – Εργοφυσιολόγος
τηλ: 6937155446

mail:theodoros.roussos@yahoo.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνήστε μαζί  μας για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί